Konferensprogram 28 november 2017

Program för Göteborg-Oslo samarbetets järnvägskonferens i Stockholm den 28 november i Stockholm:

08:30  Registrering/frukost

09:00  Konferensen öppnar

Tema: Storstäder och näringsliv
09:05  Storstädernas perspektiv på framtida  järnvägssatsningar  mellan Göteborg och Oslo. Panelsamtal:
06:00   • Ann-Sofie Hermansson (S). Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg stad
06:00   Raymond Johansen (AP). Byrådsledare i Oslo kommun

09:20  Framtida investeringar i järnväg mellan Göteborg och Oslo – näringslivets perspektiv. Panelsamtal: 
06:00   • Björn Rosengren, Styrelseordförande, Norsk Svenska Handelskammaren Stockholm
06:00   • Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn
06:00   • Johan Sandberg, Country Manager, Sweden DNV GL Energy

Tema: Nationella perspektiv och finansiering
09:45. Nationella transportplaner – Hur lyfts frågan om gränsöverskridande järnväg mellan Göteborg-Oslo? Föredrag:
06:00   • Håkan Persson, Chef för enhet Strategisk planering Trafikverket
06:00   Bjørn Egede-Nissen, Seniorrådgiver, Jernbanedirektoratet

10:15. Hur kan utbyggnaden av järnvägssträckan Göteborg-Oslo finansieras? Presentation av alternativ finansieringsmodell. Föredrag:
06:00   • Lennart Serder, Ansvarig utredare på Kreera samhällsbyggnad AB

10:30  Paus

Tema: Omvärldsspaning
10:50  Gränsöverskridande järnvägsinvestering i Greater Copenhagen.
06:00   Mätta Ivarsson, Ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

11:05. The rise of city networks and megaregions: OECD Territorial Review of Megaregion of Western Scandinavia.
06:00   • Tomas Ekberg, Chefanalytiker Västra Götalandsregionen

11:20. Nordiskt samarbete för utveckling av gränsöverskridande infrastruktur.
06:00   • Nordiska rådet

Tema: Regionala perspektiv och summering
11:35. Regionala perspektiv på järnvägssatsningar mellan Göteborg och Oslo.
06:00   • Anette Solli (H), Fylkesordförande i Akershus fylkeskommune
06:00   • Leif Blomqvist (S) Västra Götalandsregionen
06:00   • Siv Henriette Jacobsen (Ap), Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune

12:00 Lunch

 

Comments are closed.