Organisation

Göteborg-Oslo-samarbetet har organisationsnivåer från den politiska till tjänstemannanivån.

Politiskt råd
Det politiska rådet är den högsta nivån och består av toppolitiker från var och en av medlemmarna.

Ordförande:
Ann-Sofie Hermansson (S). Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Stad

Vice ordförande:
Raymond Johansen (AP). Byrådsledare i Oslo kommun

Rådsmedlemmar:
Jonas L Ransgård (M). Kommunalråd i Göteborg stad
Anette Solli (H), Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune
Nikki Schei (MDG), fylkestingsmedlem i Akershus fylkeskommune
Siv Jacobsen (Ap), Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune
Simen Nord (H), Medlem fylkestingsgruppe i Østfold fylkeskommune
Birgitta Losman (MP). Ordinarie ledamot av regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
Patrik Karlsson (S), Vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen

Kontaktgrupp
Kontaktgruppen består av tjänstepersoner som fastställer och diskuterar dagordningen.

Arbetsgrupper
Inom ramen för samarbetet finns två strategiska arbetsgrupper med fokus på näringsliv och infrastruktur. Dessa består av tematiska experter från varje medlemsorganisation.

Sekretariat
Sekretariatet samordnar arbetet inom Göteborg-Oslo samarbetet.

 

Comments are closed.