Näringsliv

En stark region med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en attraktiv livsmiljö med förmåga att locka till sig arbetskraft och etableringar. Genom gränsregionalt samarbete är målet att stärka och utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv.

För att skapa fler företag och arbetstillfällen i regionen behövs satsningar på såväl befintligt näringsliv som på nyföretagande. Att skapa arenor och nätverk för samverkan i regionen med avsikt att öka och stärka konkurrenskraften i ett globalt perspektiv.

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen inom Göteborg-Oslo-samarbetet består av representanter från samtliga fem parter inom samarbetet som på hemmaplan ansvarar för strategi för näringslivsutveckling och business.

Näringslivsgruppen ansvarar för att samordna Göteborg-Oslos medverkan i OECDs stora studie Megaregion Western Scandinavia.

Gruppen leds av Jan-Fredrik Lockert, Näringslivschef i Oslo kommune.

 

 

 

Comments are closed.