Kontakt

Kontaktuppgifter per medlemspart:

Göteborg stad
Ylva Löf
Avdelningschef
Stadsledningskontoret
Tel: +46 31 68 02 20
E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se

Oslo kommune
Erna Ansnes
Seksjonssjef
Internasjonalt kontor
Byrådslederens kontor
Tel: +47 234 614 51
E-post: erna.ansnes@byr.oslo.kommune.no

Akershus fylkeskommune
Rune Bakkevoll
Fagsjef internasjonalt arbeid
Tel: +47 220 556 56
E-post: Rune.Bakkevoll@afk.no

Östfold fylkeskommune
Kjersti Helene Garberg
Internasjonal sjef
Tel: +47 414 333 99
E-post: kjegar@ostfoldfk.no

Västra Götalandsregionen
Louise Edgren
Regionutvecklare
Tel: +46 (0) 76 110 21 43
E-post: louise.edgren@vgregion.se

 

Comments are closed.