Infrastruktur

Mellan Sverige och Norge har vi i dag den största pendlingen inom hela Norden och den största gränsövergången sker i Göteborg-Oslo-regionen. Med att knyta samman kunskaps- och kompetensmiljöer och skapa en sammanhängande innovations- och arbetsmarknadsregion vill vi stärka den gränsregionala integrationen och tillväxtmöjligheterna i Göteborg-Oslo regionen.

Förutsättningarna för att öka mobiliteten på ett hållbart sätt genom att stärka infrastrukturutbyggnaden internt i storstadsregionerna och mellan dessa. Att bygga ut ett konkurrenskraftigt transportsystem för person och godstransporter med reducerad restid och ökad kapacitet, kommer att gynna både näringslivet, invånarna och miljön. Missing Link Öxnered-Halden är av avgörande betydelse i detta sammanhang. I förlängningen har sträckan också stor betydelse för länken till Malmö/Köpenhamn och vägen ut i Europa.

Infrastrukturgruppen

Infrastrukturgruppen inom Göteborg-Oslo-samarbetet arbetar gemensamt för att:

  • Att järnvägen mellan våra städer Göteborg och Oslo kommer in i de nationella transportplanerna i Sverige och Norge.
  • Att de nordiska länderna generellt ökar samarbetet inom infrastrukturplanering.
  • Att volymen och betydelsen av de svensk-norska relationerna blir mer kända bland nationella beslutsfattare.

Gruppen leds av Max Falk, Infrastrukturstrateg inom Västra Götalandsregionen.

Comments are closed.