Organisation

Göteborg-Oslo-samarbetet har organisationsnivåer från den politiska till tjänstemannanivån. Det politiska rådet är den högsta nivån och består av två toppolitiker från var och en av medlemmarna. Kontaktgruppen består av tjänstepersoner som fastställer och diskuterar dagordningen. Utöver dessa finns ett antal strategiska arbetsgrupper, som består av tematiska experter från varje medlemsorganisation.

Politiskt råd

Kontaktgrupp

Arbetsgrupper

Sekretariat

 

Comments are closed.