Järnvägskonferens

Den 28 november 2017 anordnar Göteborg-Oslo samarbetet en halvdagskonferens i Stockholm om gränsöverskridande satsningar för framtidens infrastruktur.

Konferensen tar utgångspunkt i hur ett modernt dubbelspår mellan Göteborg och Oslo skulle hjälpa länderna att nå sina klimatmål, underlätta för tiotusentals pendlare och öka utbytet med Sveriges största handelspartner Norge.

Se konferensprogram

Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, 101 23 Stockholm

Tid: tisdagen den 28 november kl 09:00-12:00 med efterföljande lunch
(frukost och registrering från kl. 08:30)

Konferensen riktar sig till kommunala, regionala och statliga beslutsfattare, näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer med fokus på järnväg i Sverige och Norge.

Programmet innehåller intressanta talare med aktuella föredrag om den svenska och norska nationella transportplanen, gränsöverskridande finansieringslösningar och näringslivets behov kopplat till kompetensförsörjning, innovation och hållbara godstransporter.

Konferensen erbjuder också föredrag om utvecklingen av gränsöverskridande infrastruktur i norden med fördjupning av utvecklingen i Öresund och Femahrn Belt, samt senaste nytt angående OECD Territorial Review – Megaregion of Western Scandinavia.

Anmälan stängd. Sista dag för anmälan var den 14 november 2017

 

Comments are closed.